זמינות ושרידות מרכז הנתונים

ה Data Center שלנו מציע ללקוחות זמינות גבוהה בתאימות לדרישות TIER III, כפי שהוגדר על ידי ה UPTIME INSTITUTE, להבטחת זמינות מירבית של מערכות התשתית במתקן ושל המערכות היישומיות של הלקוחות.

רמות הזמינות של מרכזי הנתונים, מ TIER I  ועד TIER IV מתייחסים, בין השאר, לביצועים וליתירות מערכות התשתית (חשמל, מיזוג אויר, בקרה ותקשורת), ומגדירים את הדרישות בכל אחד מה TIERS.