תשתית תקשורת

GLOBAL DATA CENTER מציעה תשתית תקשורת מתקדמת, המבטיחה המשכיות עסקית גם במקרים של אסונות טבע או פגעים מיד אדם.